tirsdag 13. mars 2007

Aker 1734-1748 Trolovelser og Brudevielser - Strays

Fornavn Etternavn Fornavn Etternavn
År * Side Lenke
Abraham Hansen Mari Michelsdatter Feet sogn 1738
112a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050202.jpg
Anders Willumsen Isabelle Magrete Pedersdatter Nannestad sogn 1738
110a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050200.jpg
Arne Gulbrandsen Inger Hansdatter Enebach sogn 1736
106b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050197.jpg
Christian Hansen Hach Mette Joensdatter Sørum Sogn 1740
116b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050207.jpg
Erich Hannibalsen Else Nilsdatter Skedsmo sogn 1738
112a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050202.jpg
Halvor Johansen Kari Halvorsdatter Feet sogn 1740
115b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050206.jpg
Hans Christophersen Løken Mari Hendrichsdatter Schedsmoe 1738
110b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050201.jpg
Hans Olsen Randi Gundersdatter Ullensager 1735
102b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050193.jpg
Hovel Joensen Berthe Jensdatter Eenebach sogn 1745
124b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050215.jpg
Jacob Jensen Maren Pedersdatter Jevnager Sogn 1747
128b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050219.jpg
Jacob Rude Gunor Pedersdatter Af Xstiania Menighed 1747
128b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050219.jpg
Joachim Bendike Henricha Lachman sognepræst til Schibstvedt 1738
109b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050200.jpg
Joen Steenersen Enger Karen Olsdatter Schedsmoe 1738
110a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050200.jpg
Ludvig Olsen Anne Erichsdatter Nittedalen 1742
120a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050210.jpg
Mathias Petersen Sanden Gunild Olsdatter fra Sandefjord 1744
122b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050213.jpg
Niels Christensen Maren Olsdatter af Aas sogn 1736
106a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050196.jpg
Ole Andersen Gubiør Andersdatter Nannestad Sogn 1742
120a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050210.jpg
Ole Hansen Næschute Dorthe Christophersdatter af Schedsmoe 1738
109b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050200.jpg
Ole Nielsen Berte Andersdatter fra Nannestad Sogn 1748
131a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050221.jpg
Ole Pedersen Anne Johannesdatter dømt for tyveri og forvist landet 1738
111a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050201.jpg
Peder Jensen Ellen Truelsdatter skal bo i Ascher Sogn 1742
120a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050210.jpg
Steener Hansen Anne Evensdatter fra Ascher Sogn 1746
127a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050217.jpg
Søren Evensen Dorthe Jensdatter skal bo i Acsher Sogn 1742
120a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050210.jpg
Thore Andersen Anne Pedersdatter Enebach sogn 1742
120a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050210.jpg
Tosten Gundersen Anne Halvorsdatter trolovede i Enebach Sogn 1740
117a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050207.jpg
Walentin Engelbretsen Ellen Rejersdatter Ascher Sogn 1742
120a http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050210.jpg
Zacharias Hansen Smit Berte Joensdatter Moss 1739
114b http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061106050205.jpg

Ingen kommentarer: